กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย โครงการรณรงค์ให้คนไทยกินไข่

vegus 168สร้างรายได้สุขภาพอาหาร

กรมปศุสัตว์กับกรมอนามัยได้ร่วมมือกันจัดโครงการรณรงค์ให้คนไทยกินไข่ 300 ฟองต่อคนต่อปี เพราะประโยชน์ของไข่เป็นอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการสูงยังราคาถูกอีกด้วยคาสิโน

คาสิโนกินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย คำขวัญประจำงานวันไข่โลกของปีนี้โดยการจัดงานวันไข่โลกจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 งานนี้เกิดจากทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับกรมอนามัยจัดขึ้นที่อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช โดยคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ซึ่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557-2561 ส่งเสริมให้คนไทยบริโภคไข่ไก่ 300 ฟองต่อคนต่อปี โดยมีนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงการ ด้านนายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ไข่ไก่ 1 ฟอง ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี่ โดยมีโปรตีนที่มีคุณค่าสูงคาสิโนประมาณ 7 กรัมซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็นซึ่งร่างกายสร้างไม่ได้อย่างครบถ้วน กรดอะมิโนเหล่านี้ใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุสำคัญได้แก่ ธาตุเหล็ก แคลเซียม ฟอสฟอรัส รวมถึงวิตามินต่างๆ เช่น วิตามินบี 1 บี 2 บี 6 โฟเลต วิตามินดี วิตามินอี เลซิธิน ลูทีน ซีแซนทีน และโคลีน ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างเซลล์สมอง ส่วนผู้ป่วยโรคเบาหวาน แนะนำรับประทาน 3 ฟองต่อสัปดาห์ หรือวันเว้นวัน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เว็บบอลกล่าวว่า ไข่ไก่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งกรมปศุสัตว์กำกับมาตรฐานการผลิตตั้งแต่ที่ฟาร์มซึ่งกำหนดมาตรฐาน GMP ปัจจุบันควบคุมดูแลทั้งเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะและสารตกค้างต่างๆ และมีกระบวนการรับรองผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ในชื่อ “ไข่ไก่ OK” ซึ่งมั่นใจได้ว่า ปลอดภัยต่อผู้บริโภค “จะรณรงค์ให้ประชาชนบริโภคไข่มากขึ้น ตั้งเป้าหมายเฉลี่ยคนละ 1 ฟองต่อวัน ซึ่งดีทั้งต่อสุขภาพผู้บริโภคแล้ว ยังส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมไก่ไข่และไข่ไก่ด้วย จาก 2 ปีที่ผ่านมา ไข่ไก่มีปริมาณล้นเกินความต้องการบริโภคทำให้ราคาตกต่ำ เกษตรกรรายย่อยถึงรายกลางประสบภาวะขาดทุน ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เร่งเข้ามาช่วยเหลือทั้งมาตรการเฝ้าระวังราคา ป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่นำไข่มาขายแข่งอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *