อนุกรรมการเห็นชอบกำหนดฉลากผลิตภัณฑ์กัญชา

Uncategorized

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ข่าวกัญชา

 

 

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นพ.ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษที่มีกัญชา หรือสารสกัดจากกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลายฝ่ายเข้าร่วม ว่า ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์การอนุญาต กำกับการใช้การวิจัย รวมถึงการกำหนดบทบาทและการตั้งเป้าว่าจะทำอะไรให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงสาธารณสุขและประกาศกระทรวงรองรับภายหลังจากมี พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ซึ่งขณะนี้กำลังทยอยออก โดยหลักๆได้เห็นชอบในเรื่องฉลากที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์กัญชา ทั้งผู้ใช้ ผู้ผลิต และผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชา โดยจะนำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ ซึ่งจะมีการประชุมกันในวันที่ 8 มี.ค.นี้  ufabet

 

“สำหรับฉลากดังกล่าวจะมีการกำหนดตามหลักทั่วไปที่จำเป็น เช่น กลุ่มที่ห้ามใช้ ทั้งในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยจิตเภทบางโรค โรคที่สามารถใช้ได้ อาทิ 4 กลุ่มโรค ประกอบด้วย แก้คลื่นไส้ อาเจียนในคนไข้มะเร็งที่รับยาเคมีบำบัด โรคลมชักในเด็ก ปลอกประสาทอักเสบ นอกจากนี้ ยังมีโรคที่แพทย์ที่ผ่านการอบรมจะอนุญาตให้ใช้ได้ เช่น โรคพาร์กินสัน เป็นต้น และในระยะแรกจะกำหนดให้แพทย์ที่ได้ผ่านการอบรมเท่านั้น ที่จะสามารถจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาให้กับผู้ป่วยได้ โดยจะเริ่มที่โรงพยาบาลรัฐเป็นหลักก่อน นอกจากนี้ แพทย์จะต้องมีการเก็บข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาด้วยเพื่อติดตามผลในระยะยาวและในอนาคตจะต้องกำหนดสัดส่วนและปริมาณการใช้กัญชาในแต่ละโรคอย่างชัดเจนบนฉลากผลิตภัณฑ์ด้วย” ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุขกล่าว

สาธารณสุขยันกัญชาเป็นยาเสพติด ใครปลูกระวัง

 

อย่างไรก็ตามก็ต้องมาดูว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะสามารถนำเสนอเรื่องนี้ผ่านคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษได้หรือไม่ก็ต้องติดตามหลังมีการประชุมกันในวันที่ 8 มีนาคมนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *